Yong SO

Yong-Kurs är ett användarvänligt verksamhetsstöd för samhällsorientering som är anpassat till de administrativa rutinerna av utbildningsverksamheten och som svarar mot behoven hos kursdeltagare, handläggare, leverantörer och administratörer.