Tillbaka
Museisystem
Vikten av att bevara och tillgängliggöra kulturarvet har länge betonats både av stat, enskilda aktörer och av den intresserade allmänheten. För museerna handlar det om att bevara och tillgängliggöra själva grunden i deras verksamhet - museisamlingarna. För att ta hand om och kunna visa samlingarna i utställningar eller på webben är det viktigt att ha ordning i arkiv och i magasin. YongLogic har kompetens och erfarenhet inom allt från informationsanalys och uppbyggnad av databas till utveckling av verksamhetssystem och publicering på webben. Med våra verksamhetssystem underlättas katalogiserings- och registreringsarbetet. Det finns också funktioner för planering av utställningar och konserveringsåtgärder. Det finns möjlighet att även lagra textdokument, fotografier, ljud och rörliga bilder. Vi har tagit fram speciallösningar för hantering av museisamlingarna för Stockholms Stadsmuseum och för Strindbergsmuseet.

Stockholms stadsmuseum
På Stockholms stadsmuseum finns två moduler, en för hantering av bilder och en för föremål. Avancerade funktioner för inläsning av bilder finns, liksom mycket detaljerad indelning av föremålens placering, allt för att effektivisera lagring och återsökning. Se nedan ett par exempel på stadsmuseets applikation.

Startsida

Detaljbild för föremål
Strindbergsmuseet
Installationen som används av Strindbergsmuseet har dels en modul för hantering av samlingarna, dels en modul för att hålla ordning på böckerna i Strindbergs bibliotek.
Strindberg skrev flitigt i sina böcker. Otaliga exempel på glada och mindre glada utrop, understrykningar av intressanta passager, överstrykningar av sådant som inte föll i smaken, inklistringar och lösa dokument finns.
Många av dessa Strindbergs avgryck finns nu enkelt återsökningbara genom vårt system, med namnet Blå Tornet (precis som den byggnad där Strindbergsmuseet finns och där Strindberg själv levde under sina sista år). För varje bok finns uppgift om vilka sidor som innehåller anteckningar, inklistringar eller andra handpåläggningar från Strindberg.
I dagsläget finns ungefär hälften av anteckningarna inlagda. Museet har i olika omgångar jobbat med att digitalisera anteckningarna i Strindbergs böcker, senast i ett så kallat Access-projekt med stöd från regeringen.
YongLogic jobbar nu med en webbapplikation för Strindbergsmuseet som kommer att tillgängliggöra samlingarna via museets hemsida.

GW Museum
GW Museum är ett standardsystem som riktar sig till landets mindre museer. I dagsläget finns det installerat hos Helsingborgs skolmuseum.
GW Museum består i dagsläget av tre moduler, Föremål, Böcker/Arkiv och Medlemmar. Systemet utvecklas kontinuerligt och det finns stora möjligheter att som ny användare påverka utformningen.
Vi vill att alla museer ska kunna använda moderna verksamhetssystem med tillhörande databasserver och webserver. Därför öppnar vi nu upp för möjligheten att hyra systemet som en tjänst där vi sköter datalagringen och all teknisk utrustning kring den.

Föremålsregister
I föremålsregistret som är museisystemets hjärta organiseras museets alla föremål. Avancerade möjligheter för hantering av utställningar, accessioner, bildlagring och övriga uppgifter om samlingen finns.

Del av samlingen

Bilder kan kopplas till föremålen

  • Utställningar med ingående föremål
  • Bildkoppling till föremålen
  • Avancerade sökmöjligheter
Bokregister
Bokregistret, som ursprungligen utvecklades för att hantera böckerna i August Strindbergs bibliotek, håller ordning på böcker i ert bibliotek. Tanken är att utveckla denna modul till en arkivmodul, som även hanterar andra dokument än böcker.

av boksamlingen 

Detaljinformation för en av böckerna  

Medlemsregister
Medlemmar i museiföreningen hanteras effektivt i denna modul. Utskick av medlemsbrev, fakturor och annan information kan anpassas efter museets krav.

Följande funktioner ingår i medlemsregistret:

  • Medlemsavgifter
  • Utskrift av etiketter för brevutskick
  • Export till Excel eller PDF

Detaljinformation om en medlem   
Överföring av befintlig data
Uppgifter om samlingen som redan idag finns på museet i elektronisk form tas omhand och förs över till GW Museum.
Museets medarbetare är en ovärderlig resurs för att avgöra vilken information som är relevent och bör tas med in i det nya systemet.

Publicering på webben
När databasen är på plats på museet kan åtkomst via internet erbjudas, anpassat efter museets krav.
Ett naturligt nästa steg är att även möjliggöra för allmänheten att ta del av samlingarna via museets hemsida.
Tid från beställning till installation beräknas till maximalt tre månader, beroende på komplexiteten hos befintlig data.

Låter det intressant? Kontakta Per Odell 070-749 04 32 per.odell@yonglogic.se så diskuterar vi en lösning som passar just er verksamhet!

Tillbaka
 
 
© 2015 YongLogic AB