Tillbaka

Ljuskällan

är ett underhålls- och planeringssystem av Stockholms Stads offentliga belysningsanläggningar. Det är avsett för dem som arbetar på Trafikkontoret eller som på kontorets uppdrag arbetar med Stockholms belysning (projektörer, entreprenörer, gatubelysningsingenjörer).

Systemet

hanterar över 140 000 lampor med tillhörande armaturer, armar och stolpar. En mängd data lagras om befintliga anläggningar och historisk data så långt tillbaka som 1986 ligger i systemet. Ljuskällan har även ett administrationsverktyg och ett anläggningsregister.

I Ljuskällan

arbetar man med s.k. belysningsschemor, vilka schematiskt visar hur anläggningarna strömförsörjs. Som kartmaterial används stadens bas- och tätortskartor och för att publicera kartorna på webben används InterGraph’s Geomedia Web Map.

I kartan kan man


  • se status på belysningsanläggningen och klicka på anläggningsobjekten för att se mer information
  • söka på en adress, en hel gata eller en fastighet
  • zooma in/ut vilket tänder och släcker kartlager med förbestämda intervall
  • själv välja vilka skikt man vill tända och släcka
  • få koordinaterna för en viss punkt
  • mäta avstånd för en vald sträckning
  • ringa in ett område och därefter göra rapportutsökningar på belysningsanmäggningarna inom endast det geografiska område
Tillbaka
 
© 2015 YongLogic AB